รอบที่ 1 โครงการสำหรับครูแนะแนว (อัปเดตประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)(เปิดรับสมัคร วันที่ 14 ธันวาคม 2564)

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 1

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการสำหรับครูแนะแนว

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 25 สาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 14 - 28 ธันวาคม 2564 

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

รายละเอียดประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ คลิกที่นี่

รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษา คลิกที่นี่ 

การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง (Portfolio) คลิกที่นี่ 
*คำแนะนำ* 1.ให้ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วทำการเปิดไฟล์เอกสารเพื่อพิมพ์ข้อมูล หรือทำการสั่งพิมพ์ (คลิกเลือก File-->Download-->Microsoft Word)
             2.จัดทำโดยใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หรือจัดทำตามรูปแบบของตนเองโดยใช้หัวข้อที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 น.)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
ตรวจสอบสถานะการสมัครได้หลังจากแนบไฟล์เอกสารและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 5 วันทำการ


หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณรุ่งอรุณ โทร 0 5391 6103

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 16270 ครั้ง