รอบที่ 1.2 โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ (เปิดรับสมัครวันที่ 23 ธันวาคม 2564)

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 1

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1.2 ระบบ Portfolio โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 22 สาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 23 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565 

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

การดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

*คำแนะนำ* (สำหรับเอกสารแนะนำตนเอง)
            1.ให้ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วทำการเปิดไฟล์เอกสารเพื่อพิมพ์ข้อมูล หรือทำการสั่งพิมพ์ (คลิกเลือก File-->Download-->Microsoft Word)
            2.จัดทำโดยใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หรือจัดทำตามรูปแบบของตนเองโดยใช้หัวข้อที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01น.)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
ตรวจสอบสถานะการสมัครได้หลังจากแนบไฟล์เอกสารและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 5 วันทำการ

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณกฤษณะ โทร 0 5391 6104

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 2868 ครั้ง