รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ) (เปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2565)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 2

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ)

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 32 สาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 1 - 17 มีนาคม 2565 

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 00.01 น.)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
ตรวจสอบสถานะการสมัครได้หลังจากแนบไฟล์เอกสารและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 5 วันทำการ

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณรุ่งอรุณ โทร 0 5391 6103

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 2377 ครั้ง