รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (สถานที่เรียน เชียงราย)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.โท-ประกาศผลสอบ เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (สถานที่เรียน เชียงราย)

หมายเหตุ
1. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ  ไม่มีการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานก่อนการเปิดภาคเรียน 

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 528 ครั้ง