กำหนดจัดงานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว: ad-docป.ตรี-ดาวน์โหลดเอกสาร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดงานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566


จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดกำหนดการจัดงานและสถานที่ดังต่อไปนี้

1. จังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์  จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดขอนแก่นวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
3. จังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4. จังหวัดปทุมธานีวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (ดอนเมือง) จังหวัดปทุมธานี                     
5. จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี

กำหนดผู้เข้าร่วมงาน 120 คน/แห่ง

  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญและรายละเอียดกำหนดการต่างๆ ไปทุกโรงเรียนทั่วประเทศทางไปรษณีย์ไทย
  • สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญได้ทางลิงก์: https://bit.ly/3oiJIUG 

| ผู้เขียนข่าว Kritsana Thakhiew | อ่านข่าวทั้งหมด 1751 ครั้ง