รอบที่ 1.2 โครงการพิเศษรับตรงทั่วประเทศ (รูปแบบใช้คะแนนสอบ TGAT/TPAT) (เปิดรับสมัครวันที่ 21 ธันวาคม 2565)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 1

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1.2 โครงการพิเศษรับตรงทั่วประเทศ (รูปแบบใช้คะแนนสอบ TGAT/TPAT)

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 32 สาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 21 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566
  • รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
  • เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบจะเปิดอัตโนมัติในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 00.01 น.)
     


หมายเหตุ

  1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
  2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
  3. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณโศรดา โทร 0 5391 6106 (วันจันทร์-วันศุกร์ 08:00 - 16:00 น.) หรืออีเมล admission@mfu.ac.th 

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 2448 ครั้ง