รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (ทั่วประเทศ) รูปแบบใช้ผลคะแนน TGAT/TPAT (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 2

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 
รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (ทั่วประเทศ) รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 34 สาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566  (ขยายเวลารับสมัคร อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566)
  • รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
  • รายละเอียดประกาศเรื่องขยายเวลารับสมัครฯ  คลิกที่นี่
  • รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษา คลิกที่นี่

► เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบจะเปิดอัตโนมัติในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 00.01 น.)


หมายเหตุ

  1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
  2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
  3. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณบุญฑริกา โทร 0 5391 6105 (วันจันทร์-วันศุกร์ 08:00 - 16:00 น.) หรืออีเมล admission@mfu.ac.th 

 |   |  9910 ครั้ง