รอบที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โควตาภาคเหนือ) อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 2

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 
รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ

  • จำนวนรับ : 18 คน
  • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566 
  • กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 เมษายน 2566
  • รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
  • ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

► เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบจะเปิดอัตโนมัติในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 00.01 น.)


หมายเหตุ

  1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
  2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
  3. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณรุ่งอรุณ โทร 0 5391 6103 (วันจันทร์-วันศุกร์ 08:00 - 16:00 น.) หรืออีเมล admission@mfu.ac.th 

 |   |  3770 ครั้ง