ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ประกาศนียบัตร-การรับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์

 • กำหนดการรับสมัคร: ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม - 21 เมษายน 2566
 • จำนวนที่รับ 15 คน
 • รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

► เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 00.01 น.)

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่


หมายเหตุ:

 1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยแนบเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
 2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ 
 3. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานเลขานุการ ชั้น 9 อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 365 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
  • คุณนภัสดล เมืองมูล โทรศัพท์ 0 5391 3301 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.)
  • คุณปาณิชา มูลแจ่ม โทรศัพท์ 0 5391 3335 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.)
 4. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร สามารถสอบถามเพิ่มเติมฝ่ายรับนักศึกษา ติดต่อ คุณรุ่งอรุณ โทร 0 5391 6103

 |   |  37 ครั้ง