รอบที่ 1 โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 1 ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ระบบ Portfolio: โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 23 สาขาวิชา (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร)
  • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง คลิกที่นี่

เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่
- ผู้สมัครตรวจสอบสถานะชำระเงินได้ หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ
- ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้ หลังจากนำส่งไปรษณีย์ EMS ไปแล้ว 5 วันทำการ

คำชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนที่ได้รับโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว คลิกที่นี่

คำชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนวครั้งที่ 12 และเข้าร่วมประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 4 จะได้รับสิทธิ์โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว ปีการศึกษา 2562

 

ข้อมูลสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนวครั้งที่ 11 และเข้าร่วมประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 3 ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว ปีการศึกษา 2562 

หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 20658 ครั้ง