ตรวจสอบสถานะการสมัคร การรับรอบที่ 1 ระบบ Portfolio (ทุกโครงการ)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ
ลำดับชื่อโครงการ ตรวจสอบสถานะการสมัคร ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งเอกสารไม่ครบ
1

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

คลิกที่นี่  คลิกที่นี่
2

โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

คลิกที่นี่  คลิกที่นี่
3

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4

โควตาพิเศษสำนักวิชา

คลิกที่นี่  คลิกที่นี่

โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

คลิกที่นี่  คลิกที่นี่

โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

คลิกที่นี่  คลิกที่นี่


**
หมายเหตุ : 

1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้หลังจากส่งแล้ว 5 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทั้งนี้ หากตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารแล้ว ระบบแสดงไม่เช็คถูกครบทั้งสามช่อง ผู้สมัครจะต้องเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้นำส่งเอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง หรือผู้ที่มีรายชื่อให้ติดต่อกลับฝ่ายรับนักศึกษาก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2561 

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 1293 ครั้ง