รอบที่ 2 โครงการเครือข่ายครูแนะแนว (ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 2

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โครงการเครือข่ายครูแนะแนว

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 23 สาขาวิชา (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร)
  • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครออนไลน์จะปิดอัตโนมัติ วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 23.00 น.)
ผู้สมัครจะต้องใช้ Username และ Password ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย Log in เข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัคร

ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่

หนังสือส่งประกาศรับสมัครฯ คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้าโครงการเครือข่ายครูแนะแนว

**ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครผ่านคุณครูแนะแนวกับทางโรงเรียน**

หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 23247 ครั้ง