ตรวจสอบสถานะการสมัคร TCAS รอบที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ ad-ป.ตรี-ตรวจสอบสถานะการสมัครรอบ 2
ลำดับชื่อโครงการตรวจสอบสถานะการสมัคร
1

โครงการเครือข่ายครูแนะแนว

คลิกที่นี่
2

โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

คลิกที่นี่
3

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ)

คลิกที่นี่
4โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียนคลิกที่นี่
5การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต (โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ)คลิกที่นี่


เข้าสู่ระบบตรวจสอบสถานะ ผู้สมัครจะต้องกรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครเท่านั้น

** หมายเหตุ : 
1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้หลังจากส่งแล้ว 5 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทั้งนี้ หากตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารแล้ว และพบว่าเป็นผู้นำส่งเอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง หรือผู้ที่มีรายชื่อให้ติดต่อกลับฝ่ายรับนักศึกษา จะต้องดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือจะติดต่อกลับฝ่ายรับนักศึกษาก่อนหมดเขตการรับสมัคร

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 2764 ครั้ง