ตรวจสอบสถานะการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน (ค่ายืนยันสิทธิ์) รอบที่ 1 ระบบ Portfolio

หมวดหมู่ข่าว: ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ
ลำดับชื่อโครงการตรวจสอบสถานะการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน (ค่ายืนยันสิทธิ์ฯ)
1

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

คลิกที่นี่
2

โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

คลิกที่นี่
3

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คลิกที่นี่
4โควตาพิเศษสำนักวิชาคลิกที่นี่
5

โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

คลิกที่นี่
6

โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

คลิกที่นี่

เข้าสู่ระบบตรวจสอบสถานะการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน ผู้ยืนยันสิทธิ์ฯ
จะต้องกรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ตนเองเท่านั้น

** หมายเหตุ : 
สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน (ค่ายืนยันสิทธิ์ฯ) หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 1796 ครั้ง