รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ผู้ช่วยพยาบาล-ข่าวประกาศ ad-ผู้ช่วยพยาบาล-ประกาศผลสอบ ad-ผู้ช่วยพยาบาล-ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ad-ผู้ช่วยพยาบาล-การรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ คลิกที่นี่

รหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คลิกที่นี่

เว็บไซต์ข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

กำหนดการที่ควรทราบสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

1.บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ทางเว็บไซต์ https://info.mfu.ac.th/info-main.html วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562

2.ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ส่วนทะเบียนแและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 10.00 น.

3.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2562

4.เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 27 กรกฏาคม 2562

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 517 ครั้ง