รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ผู้ช่วยพยาบาล-การรับสมัคร ad-ผู้ช่วยพยาบาล-ประกาศผลสอบ ad-ผู้ช่วยพยาบาล-ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ad-ผู้ช่วยพยาบาล-ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ รอบที่ 2 คลิกที่นี่

รหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 คลิกที่นี่

เว็บไซต์ข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

 

กำหนดการที่ควรทราบสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

1.บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ทางเว็บไซต์ https://info.mfu.ac.th/info-main.html วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2562

2.ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ส่วนทะเบียนแและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:00 - 09:00 น.

3.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park

4.เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 27 กรกฏาคม 2562

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 156 ครั้ง