รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 สถานที่เรียน เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.เอก-ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร เชียงราย ad-ป.เอก-การรับสมัคร เชียงราย ad-ป.โท-ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร เชียงราย ad-ป.โท-การรับสมัคร เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (สถานที่เรียน เชียงราย)

  • กำหนดการสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562  รายละเอียดตามสาขาวิชาดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ รายงานตัวและเข้าสอบคัดเลือก ในวัน เวลา และสถานที่ ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

| ผู้เขียนข่าว Sorada Jaikaew | อ่านข่าวทั้งหมด 545 ครั้ง