รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.โท-ประกาศผลสอบ เชียงราย ad-ป.โท-การรับสมัคร เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯคลิกที่นี่
| ผู้เขียนข่าว Sorada Jaikaew | อ่านข่าวทั้งหมด 148 ครั้ง