งานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 5 และงานสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ad-docป.ตรี-ดาวน์โหลดเอกสาร ad-docป.ตรี-ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดจัดงานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 5 และงานสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนและการรับเข้าศึกษาแก่ครูแนะแนว
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) ระหว่างครูแนะแนว บล็อกเกอร์การศึกษา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยการมอบโควตาพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับโรงเรียนที่มาเข้าร่วมงาน

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563  รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว
(ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้ง)

ปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดดำเนินการจัดงานตามภูมิภาคต่างๆ จำนวน 9 ครั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงขอเรียนเชิญครูแนะแนวเข้าร่วมงานใดงานหนึ่ง ดังนี้

ลำดับชื่องานวันดำเนินงานสถานที่รายละเอียดกำหนดการ
1ประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก18 ตุลาคม 2562ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลกคลิก
2ประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา1 พฤศจิกายน 2562ณ โรงแรมญันนะตีย์ จังหวัดสงขลาคลิก
3ประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่5 พฤศจิกายน 2562ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่คลิก
4ประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา14 พฤศจิกายน 2562ณ โรงแรมอยุธยาริเวอร์วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคลิก
5ประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 5 จังหวัดชลบุรี15 พฤศจิกายน 2562ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัดชลบุรีคลิก
6ประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร20 พฤศจิกายน 2562ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนครคลิก
7ประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา22 พฤศจิกายน 2562ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมาคลิก
8สัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เต็ม)2-4 ธันวาคม 2562ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคลิก
9สัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 13
(เฉพาะคุณครูแนะแนว โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายและพะเยาเท่านั้น)
9 ธันวาคม 2562ณ ห้องพวงชมพู อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคลิก

ในการนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ ได้ในจังหวัดที่ท่านสะดวก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562  เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป (จนกว่าจำนวนที่นั่งเต็ม)

มหาวิทยาลัยได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมงานไปทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ได้รับ สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญ  คลิกที่นี่

เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อติดตามรายละเอียดการประชุมครูแนะแนวสัญจร และงานสัมมนาครูแนะแนว 

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Update ณ วันที่ 27 กันยายน 2562)
โปรดคลิกโรงเรียนตามภูมิภาค :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6103 ถึง 6
หรือเพจ Facebook: Admission@MFU
อีเมล: admission@mfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 6931 ครั้ง