รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Update ณ วันที่ 27 กันยายน 2562)

หมวดหมู่ข่าว: ad-docป.ตรี-ดาวน์โหลดเอกสาร ad-docป.ตรี-ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

โรงเรียนที่ได้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคือโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. งานสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 9-13
2. งานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 1-5
3. การทัศนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
4. แนะแนวการศึกษาสัญจรโรงเรียนในภาคเหนือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Update ณ วันที่ 27 กันยายน 2562)
โปรดคลิกโรงเรียนตามภูมิภาค :

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 6754 ครั้ง