รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Update ณ วันที่ 13 มกราคม 2563)

หมวดหมู่ข่าว: ad-docป.ตรี-ดาวน์โหลดเอกสาร ad-docป.ตรี-ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

โรงเรียนที่ได้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคือโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. งานสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 5-8 (พ.ศ. 2554 - 2557)
2. งานสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 9-13 (พ.ศ. 2558 - 2562)
3. งานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 1-5
4. การทัศนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
5. แนะแนวการศึกษาสัญจรโรงเรียนในภาคเหนือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  (Update ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 13 มกราคม 2563)
โปรดคลิก โรงเรียนตามภูมิภาค :

ในกรณีที่คุณครูแนะแนวต้องการ USERNAME และ PASSWORD สำหรับเข้าสู่ระบบรับสมัคร ในการสมัครรอบ TCAS63 รอบที่ 2 โครงการเครือข่ายครูแนะแนว  ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. เขียนอีเมล หัวข้อ ขอ USERNAME และ PASSWORD สำหรับเข้าระบบรับสมัคร โครงการเครือข่ายครูแนะแนว
2. เนื้อหาในอีเมลให้เขียนดังนี้ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อครูแนะแนว หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
3. ส่งไปที่อีเมล admission@mfu.ac.th
4. เมื่อฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับอีเมลแล้ว จะดำเนินการตอบอีเมลโดยด่วน!
5. หากมีข้อสงสัย สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5391 6103 ถึง 6

 

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 17041 ครั้ง