โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 4 ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 3 ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 2 ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 1

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 35 สาขาวิชา (ตามประกาศรับสมัครฯ ฉบับที่ 1 และ 2)
  • คุณสมบัติของผู้สมัครและการพิจารณาคัดเลือก: เป็นไปตามประกาศรับสมัครและเอกสารแนบท้ายประกาศ
  • กำหนดการรับสมัคร:  วันที่ 17 เมษายน 2563 - วันที่  19 มิถุนายน 2563

รายละเอียดประกาศรับสมัคร ฉบับที่ 1 คลิกที่นี่

รายละเอียดประกาศรับสมัคร ฉบับที่ 2 (สาขาวิชากายภาพบำบัด)  คลิกที่นี่

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร   คลิกที่นี่ 

คำชี้แจง: การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง (Portfolio)  
1. หากเขียน คลิกที่นี่ กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วค่อยเปิดไฟล์ก่อนดำเนินการสั่งพิมพ์ (Print)
2. หากพิมพ์ คลิกที่นี่ เมื่อพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว โปรดจัดแบบฟอร์มเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามก่อนดำเนินการสั่งพิมพ์

สมัครออนไลน์   คลิกที่นี่   (ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติในวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร  คลิกที่นี่  
***ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ***
***ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสาร หลังจากส่งทางไปรษณีย์ EMS ไปแล้ว 5 วันทำการ***

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 7123 ครั้ง