โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 5 ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 4 ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 3 ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 2 ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 1

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา 

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 27 สาขาวิชา
  • จำนวนรับ: 17 ที่นั่ง
  • กำหนดการรับสมัคร: วันศุกร์ที่ 17 เมษายน - วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

รายละเอียดประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่

คำชี้แจง: การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง (Portfolio)  
1. หากเขียน คลิกที่นี่ กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วค่อยเปิดไฟล์ก่อนดำเนินการสั่งพิมพ์ (Print)
2. หากพิมพ์ คลิกที่นี่ เมื่อพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว โปรดจัดแบบฟอร์มเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามก่อนดำเนินการสั่งพิมพ์

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่  (ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร  คลิกที่นี่  
***ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ***
***ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสาร หลังจากส่งทางไปรษณีย์ EMS ไปแล้ว 5 วันทำการ***

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 4324 ครั้ง