รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admissions 1)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 3

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admissions 1)

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 35 สาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 เมษายน 2563 (เว็บไซต์ student.mytcas.com)

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ  คลิกที่นี่  (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2563)

หมายเหตุ:
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดการคัดเลือกฯ และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครของ ทปอ.
 

| ผู้เขียนข่าว Sorada Jaikaew | อ่านข่าวทั้งหมด 4048 ครั้ง