รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 4

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admissions 2)

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 35 สาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2563 (เว็บไซต์ student.mytcas.com)

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ  คลิกที่นี่

หมายเหตุ:
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดการคัดเลือกฯ และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครของ ทปอ.

| ผู้เขียนข่าว Sorada Jaikaew | อ่านข่าวทั้งหมด 4325 ครั้ง