รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2563

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ผู้ช่วยพยาบาล-การรับสมัคร ad-ผู้ช่วยพยาบาล-ข่าวประกาศ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2563 

 • จำนวนรับ: 50 ที่นั่ง
   
 • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2563
   
 • รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
   
 • เอกสารแนบท้ายประกาศ คลิกที่นี่
   
 • ระบบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
  (ระบบรับสมัครจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.)
   
 • ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0 5391 6105

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ 

 

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 416 ครั้ง