รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (รับผ่าน กสพท.)

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 3

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admissions 1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (รับร่วม กสพท.)

  • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 เมษายน 2563 (เว็บไซต์ https://student.mytcas.com)
  • จำนวนรับ 12 คน

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ  คลิกที่นี่  

หมายเหตุ:
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดการคัดเลือกฯ และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครของ ทปอ.

| Created by Sorada Jaikaew | อ่านข่าวทั้งหมด 2369 ครั้ง