รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 สถานที่เรียน เชียงราย

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.โท-การรับสมัคร เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 สถานที่เรียน เชียงราย

ทั้งนี้ ให้ผู้สิทธิ์สอบคัดเลือก ดำเนินการตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หากไม่ดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 633 ครั้ง