รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 สถานที่เรียน กรุงเทพฯ

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.เอก-การรับสมัคร กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 สถานที่เรียน กรุงเทพฯ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ  คลิกที่นี่
  • ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร)

ทั้งนี้ ให้ผู้สิทธิ์สอบคัดเลือก ดำเนินการตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หากไม่ดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 242 ครั้ง