สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล. เปิดรับสมัครเรียนป.โท-เอก ปริญญา 2 ใบร่วมกับ ม.ชั้นนำประเทศญี่ปุ่น

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรร่วม 2 ปริญญากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เปิดเผยว่า หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรร่วม 2 ปริญญากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่

ปริญญาโท

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (MSc in Food Science and Technology) สามารถรับปริญญาร่วมกับ Chiba University, Shinsu University หรือ Kagoshima University

- เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว (MSc in Postharvest Technology and Innovation) สามารถรับปริญญาร่วมกับ Chiba University หรือ Shinsu University

ปริญญาเอก

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (PhD in Food Science and Technology) สามารถรับปริญญาร่วมกับ Chiba University

โดยผู้เข้าศึกษาจะเรียนจบได้ปริญญา 2 ใบ ด้วยระยะเวลาเท่าเดิมและค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตรานักศึกษาไทยในคุณภาพระดับสากล ทั้งนี้นักศึกษาต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ในการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-916738 หรืออีเมล nattaya.kon@mfu.ac.th (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) และ wirongrong.ton@mfu.ac.th (เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว)

| Created by Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 710 ครั้ง