ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน (Admissions 1)

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 3 ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ

ประกาศยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน (Admissions 1) 

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ในประกาศ 

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 1338 ครั้ง