รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน (Admission1) (รับร่วมกับ กสพท.)

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 3 ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน (Admission 1) (รับร่วมกับ กสพท.)

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง e-mail: medapp.mfu@gmail.com 
หรือโทรศัพท์ หมายเลข 0 5391 6591 

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 863 ครั้ง