รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ผู้ช่วยพยาบาล-การรับสมัคร ad-ผู้ช่วยพยาบาล-ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ คลิกที่นี่
  • กรอกข้อมูลแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563  คลิกที่นี่
  • สอบสัมภาษณ์ Video Call ผ่านทาง Application Line วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ในช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น.
    ให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ เตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

หมายเหตุ 
1. หากไม่สามารถติดต่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ในเวลาดังกล่าวได้ จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์การสอบคัดเลือก
2. หากผู้มีสิทธิ์สอบฯ ไม่ดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์การสอบคัดเลือก

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 

 

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 316 ครั้ง