กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 4 ระบบรับกลางร่วมกัน (Admission2)

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-ประกาศผลสอบรอบ 4 ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 4 ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 ระบบรับกลางร่วมกัน (Admission2)

 • ประกาศยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ฯ คลิกที่นี่ 
   
 • การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2563 คลิกที่นี่   
  ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ admission.mfu.ac.th

 • การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(บางส่วน) 6,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 10-15 มิถุนายน 2563
  ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในการประกาศชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 4303 ครั้ง