รอบที่ 5 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 5 ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

  • จำนวนรับ: 5 คน
  • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2563 
  • รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
  • สมัครออนไลน์ (ปิดรับสมัคร)
    (ระบบรับสมัครออนไลน์จะปิดอัตโนมัติ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.)
  • ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่
    สามารถตรวจสอบสถานะได้ หลังจากผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์)
  • การส่งเอกสารการสมัคร เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น จัดส่งวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2563


หมายเหตุ 
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน 
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 7066 ครั้ง