รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 5 ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ

  • ประกาศรายชื่อฯ คลิกที่นี่
  • ผู้ที่มีรายชื่อฯ ดาวน์โหลด และสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม ดังนี้

  1. เอกสารข้อมูลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย (Medapp1)  คลิกที่นี่
  2. เอกสาร Health Assessment Record (Medapp2)  คลิกที่นี่ 

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง e-mail: medapp.mfu@gmail.com
หรือโทรศัพท์ หมายเลข 0 5391 6591 และ 0 5391 6569  ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น.

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 1455 ครั้ง