รอบที่ 1 โครงการสำหรับครูแนะแนว

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 1

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการสำหรับครูแนะแนว

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 29 สาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 5-20 มกราคม 2564

รายละเอียดประกาศรับสมัคร ฉบับที่ 1 (อัพเดทประกาศรับสมัคร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563) คลิกที่นี่

รายละเอียดประกาศรับสมัคร ฉบับที่ 2 คลิกที่นี่ 

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษาโครงการสำหรับครูแนะแนว  คลิกที่นี่

การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง (Portfolio) คลิกที่นี่ *คำแนะนำ* ให้ดาวน์โหลด และบันทึกไฟล์ก่อนการพิมพ์เอกสาร

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติในวันที่  5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| ผู้เขียนข่าว Sorada Jaikaew | อ่านข่าวทั้งหมด 74745 ครั้ง