รอบที่ 3 Admission 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 3

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission 2

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 36 สาขาวิชา
  • จำนวนรับ 2,640 ที่นั่ง
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ student.mytcas.com

รายละเอียดประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดการคัดเลือกฯ และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครของ ทปอ.

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 12244 ครั้ง