รอบที่ 1.2 โครงการรับตรงสำนักวิชา (เปิดรับสมัครวันที่ 5-14 ก.พ.64)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 1

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1.2 ระบบ Portfolio โครงการรับตรงสำนักวิชา

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 34 สาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่ (เป็นไปตามประกาศรับสมัครรอบที่ 1 โครงการรับตรงสำนักวิชา)

คำแนะนำการดาวน์โหลดเอกสาร ให้ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วทำการเปิดไฟล์เอกสารหรือทำการสั่งพิมพ์

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง (Portfolio) รอบที่ 1.2  คลิกที่นี่  

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่  (ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติในวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น.)

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

 

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 16660 ครั้ง