รอบที่ 3 ระบบ Admission 1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 3

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 ระบบ Admission 1

  • จำนวนรับ: 12 คน
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดการคัดเลือกฯ และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครของ ทปอ.

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 474 ครั้ง