รอบที่ 2.2 โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน (เปิดรับสมัคร วันที่ 22 มี.ค.-7 เม.ย.64)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 2

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2.2 โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน (เปิดรับทั่วประเทศ)

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 25 สาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 22 มีนาคม - 7 เมษายน 2564

รายละเอียดประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่

คำแนะนำการดาวน์โหลดเอกสาร  ให้ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วทำการเปิดไฟล์เอกสารหรือทำการสั่งพิมพ์

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง (Portfolio) คลิกที่นี่
  • ดาวน์โหลดหนังสือรับรองพฤติกรรมและกิจกรรมในการทำความดี คลิกที่นี่

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติในวันที่  22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ


หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 3274 ครั้ง