รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 (จังหวัดน่าน)

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ผู้ช่วยพยาบาล-การรับสมัคร ad-ผู้ช่วยพยาบาล-ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 (จังหวัดน่าน)

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ติดตามกำหนดการและดำเนินการตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ ทางเว็บไซต์ ข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่ 

| Created by Benyapa Sangchan | อ่านข่าวทั้งหมด 202 ครั้ง