ประกาศผลสอบ/ยืนยันสิทธิ์
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 63)


รอบที่ 1

รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเร็ว ๆ นี้

รอบที่ 2

รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเร็ว ๆ นี้

รอบที่ 3

รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเร็ว ๆ นี้

รอบที่ 4

รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเร็ว ๆ นี้

รอบที่ 5

รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเร็ว ๆ นี้