รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 5 ระบบรับตรงพิเศษสำนักวิชา

      ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5/2 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชา ไปแล้วนั้น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ตัดสินผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏในข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่
​​​

  • ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน) คลิกที่นี่
  • กำหนดการขึ้นทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่รอบที่ 5/2 คลิกที่นี่
  • เว็บไซต์ ข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่