รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า (รอบที่ 2)

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ คลิกที่นี่ 
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน) คลิกที่นี่ 
  • กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่
  • เว็บไซต์ ข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่