รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 5 โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ คลิกที่นี่ 
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน) คลิกที่นี่
  • กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่
  • เว็บไซต์ ข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่