• ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ฯ คลิกที่นี่ 
    (ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต้องศึกษาประกาศฯ และขั้นตอนการดำเนินการตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในประกาศ)

     
  • ตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์ฯ (กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน) คลิกที่นี