ข่าวประชาสัมพันธ์

TCAS63

รอบที่ 1

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio

รอบที่ 2

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ

รอบที่ 3

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 Admission

รอบที่ 5

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเร็ว ๆ นี้

สำหรับครูแนะแนว