เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 62)


รอบที่ 1

  • เข้าสู่ระบบรับสมัคร รอบที่ 1  คลิก 

รอบที่ 2

  • เข้าสู่ระบบรับสมัคร รอบที่ 2  คลิก 

รอบที่ 3

  • เข้าสู่ระบบรับสมัคร รอบที่ 3  คลิก 

รอบที่ 4

  • เข้าสู่ระบบรับสมัคร รอบที่ 4  คลิก 

รอบที่ 5

  • เข้าสู่ระบบรับสมัคร รอบที่ 5  คลิก