กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
ปีการศึกษา 2562

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
3สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562
6ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
8เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562