กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
3สอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
4ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง