รอบที่ 3 Admission (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT) (อัปเดตประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 3

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT)

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 33 สาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2565 (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)

รายละเอียดประกาศรับสมัคร ฉบับที่ 1 (อัปเดตประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) คลิกที่นี่
รายละเอียดประกาศรับสมัคร ฉบับที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565) คลิกที่นี่

รายละเอียดเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565) คลิกที่นี่ 

สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com คลิกที่นี่
หมายเหตุ:
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณโศรดา โทร 0 5391 6106

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 13770 ครั้ง